Segundo os seus estatutos, son obxectivos prioritarios:

  • Constituir unha asociación de carácter exclusivamente cultural e recreativa, cunha casa ou lugar de encontro para todos os galegos, a fin de unir ás persoas orixinarias de Galicia.
  • Manter vivo o recordo da terra, o idioma, a cultura, os costumes, tradicións e a historia.
  • Ser unha embaixada natural e cultural permanente de Galicia en Lleida e Cataluña
  • Facilitar e promover o coñecemento mutuo entre Galicia e Cataluña a todos os residentes, independentemente de cal sexa a súa comunidade de orixe.
  • Destinar todos os recursos económicos á consecución de fins culturais, recreativos e de relación.
  • Será prioritaria a existencia no restaurante e no bar de productos e platos típicos da cociña galega, xa que constitue un escaparate da Casa e de Galicia, na cidade de Lleida e en Catalunya.